FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันที่ 17 ก…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 2…

FacebookTwitterLine    เวลาประ…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 1…

FacebookTwitterLine….. เ…

ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ รุดเยี่ยมเด็กหลงผิด ชื่นชมที่กลับตัวกลับใจบวชเรียน

วันที่ 23  มี.ค. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากการที่ ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายพิทักษ์  พันธมาศ  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  นายชูเกียรติ  ทาวุฒิ  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.ศรีสะเกษ  ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านจังกะดาน  ต.ไพรบึง  อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นบ้านยายของ  ด.ช.เอ  (นามสมมติ) อายุ  14  ปี  ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2563  สืบเนื่องจาก  ด.ช.เอ  ได้กระทำผิด  แต่ศาลเยาวชนฯ  ได้ปล่อยตัวตามมาตรา  132  และทางสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  ต้องไปติดตามดูแลเด็กหลังปล่อยตัวแล้ว  ตอนแรกได้ฝากเด็กไว้ที่วัด  แต่เด็กได้หนีออกจากวัดไปอยู่บ้านกับยายซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ โดยมีเด็กโตอยู่แถวบ้านมาเรียกไปเที่ยวกลางคืนและให้สูบบุหรี่ในกลุ่มที่ถูกจับยาบ้า  2  คน  และในเบื้องต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.ศรีสะเกษ  ได้มอบเงินช่วยเหลือ  จำนวน  2,000  บาท  ผ่านธนาคารให้ป้าของเด็กไว้ใช้จ่ายค่ากับข้าวที่ทำให้ยายและหลานได้ทานทุกมื้อ  และได้ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลและให้เด็กเรียนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

พระสุริยัน  ฐิตสุโข  เลขานุการเจ้าคณะ  ต.ไพรบึง  กล่าวว่า  ในวันนี้อาตมาได้ แจ้งให้  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  ทราบว่า  ขณะนี้  ด.ช.เอ ได้มาบวชเณรที่วัดเรียบร้อยแล้ว  และมีพฤติกรรมดีขึ้น  ได้ช่วยเหลืองานของวัด  ทำความสะอาด  และรับผิดชอบกิจวัตรประจำวันเป็นอย่างดี  รับกิจนิมนต์  สวดบทกรวดน้ำให้พรได้คล่อง   เมื่อ  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  ทราบจากการส่งภาพให้ดู  ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับ  นายชูเกียรติ  ทาวุฒิ  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  และคณะ  ทันที  ได้มากราบเณร  และให้กำลังใจ  โดยการแสดงความชื่นชมยินดีที่  ด.ช.เอ  ได้กลับตัวกลับใจมาบวชเรียน พร้อมทั้งได้ถวายภัตตาหารและปัจจัย  โดยแสดงออกให้  ด.ช.เอ  เห็นว่า  การที่ได้บวชเณรครั้งนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่เขาได้ทำให้ตัวเองและครอบครัว  รวมไปถึงประเทศชาติด้วย 

ทางด้าน  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตนรู้สึกดีใจและคุ้มค่าต่อความพยายามที่ได้ใช้เวลามาเป็นแรมปี  จากการที่ได้ร่วมกับ  นายพิทักษ์  พันธมาศ  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  นายชูเกียรติ ทาวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  ที่คอยติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กหลังจากที่ปล่อยตัวแล้ว  เมื่อมาถึงจุดที่สามารถปล่อยวางได้ว่าเด็กจะไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีก  การที่เด็กได้บวชเณร  ห่มผ้าเหลือง  และสวดมนต์ไหว้พระในวัด  จะทำให้ยึดเหนี่ยวจิตใจเด็กให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของอบายมุขจากเพื่อนที่ยังเสพยาเสพติด  เด็กจะได้เป็นคนดีมีอนาคตและไม่เป็นภาระของประเทศต่อไป  ในวันนี้ตนได้พูดให้เด็กมีความภูมิใจในตัวเอง  และให้เด็กรับรู้ว่ามีผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่เป็นถึงพระครูวาปีบุญญรักษ์  เจ้าอาวาสวัดจังกระดาน  เจ้าคณะ  ต.ไพรบึง  และพระสุริยัน  ฐิตสุโข เลขานุการเจ้าคณะ  ต.ไพรบึง  ถือเป็นความโชคดีที่สุดแล้ว  ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนให้สำเร็จตามสายธรรมต่อไป//////

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ศรีสะเกษ

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน