FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineพระครูโกศลส…

FacebookTwitterLineจังหวัดเพชร…

FacebookTwitterLineวันที่ 13 ต…

FacebookTwitterLineวันนี้(13 ต…

FacebookTwitterLineข่าวประชาสั…

FacebookTwitterLine11 ตุลาคม25…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine  เช้าวันที…

FacebookTwitterLineนายชวรงค์ ล…

สมาคมสื่อมวลชนนครไฮฟองให้การต้อนรับสื่อมวลชนไทย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่นครไฮฟอง ประเทศเวียดนาม LE TRONG NGHIA บรรณาธิการหนังสือพิมพ์นครไฮฟอง และผู้บริหารของสมาคมสื่อมวลชนนครไฮฟองพร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยโดย สมาคมสื่อมวลชนนครไฮฟอง  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร  CATBI  PLAZA  พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยน ด้านข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันระหว่าง 2 ประเทศ

แอดมิน คู่แผ่นดิน