FacebookTwitterLine23 กุมภาพัน…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 20 ก…

FacebookTwitterLineบ่ายวันนี้(…

ศรีสะเกษ อนุบาลวัดพระโตเปิดบ้านเด็กไทย 4.0 ยิ่งใหญ่ มีการเชิญผู้ปกครอง น.ร.มาร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษาด้วย

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต (2) ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open house : เปิดบ้านเด็กไทย 4.0 @ Anubanwatprato school ซึ่งคณะครู น.ร. ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสมทั่วถึง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจาการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีกิจกรรมในงานมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ น.ร.และครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ มากมายทุกกลุ่มวิชาการทั้งวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  การมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับครู น.ร.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการ โดยมี  นายอนุศักดิ์   พันธุ์งาม  ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต เป็น   ผู้กล่าวรายงานและมีอดีต ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต พร้อมด้วย คณะครู น.ร.ผู้ปกครอง น.ร.มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมาก

ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต  กล่าวว่า   เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาคือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชนให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตอบสนองและตรงตามความต้องการของผู้เรียน การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อ ร.ร.

ดร.กัลยาณี  กล่าวต่อไปว่า  การจัดงานนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ ร.ร.อนุบาลวัดพระโตที่มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกิจกรรม Active Lerning และยังเป็นเวทีให้ น.ร.ได้แสดงผลงาน นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ และงานนี้ ได้เชิญผู้ปกครอง น.ร.เข้ามาร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ร.ร.จัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้ ร.ร.และผู้ปกครองมีโอกาสร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องการศึกษาในแต่ละระดับชั้น นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาต่อของลูก น.ร.ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของ ร.ร.อนุบาลวัดพระโตเป็นอย่างมาก//////////

ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน