FacebookTwitterLine26 พฤศจิกาย…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineเมื่อวันพุธ…

FacebookTwitterLineวันที่ 25 พ…

FacebookTwitterLineวันพุธที่ 2…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 25 พ…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLine นายบร…

ครบรอบ 60 ปี งานทุ่งศรีเมือง จัดยิ่งใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทย ขยายผลศาสตร์พระราชา 1-12 ธันวาคม 62 นี้ ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี


จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน พร้อมจัดนิทรรศการมีวิธีในศาสตร์พระราชา ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้


จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม มาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ.112 หรือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวอุดรธานี ได้ดำรงชีวิตกันอย่างสงบสุข แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และกระทำร่วมกัน จนกระทั่งปี พ.ศ.2502 สมัยนายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกับชาวจังหวัดอุดรธานี ริเริ่มจัดงานบวงสรวง สักการะบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี มีความร่มเย็นเป็นสุข พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยใช้ชื่อว่า “งานทุ่งศรีเมือง” เพราะจัดขึ้นที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นับตั้งแต่นั้นมา ก็ได้มีการจัดงานติดต่อกันโดยตลอด โดยในแต่ละปีมีการตั้งชื่องานไปตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ และเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด่น ๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะผ้าหมี่-ขิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองของอุดรธานีที่ลือชื่อ พร้อมจัดให้มีการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด เป็นประจำทุกปีด้วยเช่นเดียวกัน
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าในปีนี้จังหวัดอุดรธานีได้บูรณการ ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ และหลากหลาย มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อเป็นการสืบสานการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงอยู่กับสังคมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดอุดรธานี สืบไป เพื่ออนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในการจัดแสดงในขบวนแห่และการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสาน โดยจัดแสดงให้แก่ผู้มาเที่ยวงานและท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีเข้าชมฟรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณี การบายศรีสู่ขวัญและการส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของประชาชนในจังหวัดและในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้บริการกับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวงานได้รับรู้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ซื้อสินค้าราคาถูก ภายในงานตลอด 12 วัน 12 คืน จะมีกิจกรรมและการแสดงที่น่าสนใจจำนวนมาก

โดยในวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป จะมีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี คือพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลหลักเมือง พระพุทธโพธิ์ทอง อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส และ ศาลเทพารักษ์


นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พิธีเปิดงานยังคงรูปแบบจัดขบวนแห่บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดร พร้อมประดับตกแต่งด้วยผ้าหมี่-ขิด ที่สวยงามตระการตา ขบวนสิงโตมังกรทองของศาลปู-ย่าอุดรธานี และกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามตลอด 12 วัน 12 คืน
ผู้ว่าราชการจังหวัอุดรธานี กล่าวอีกว่า ในปี 2562 นี้ จะมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย ขบวนแห่เปิดงาน งานทุ่งศรีเมือง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ขบวน วงดุริยางค์ พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชินี พานพุ่มเงินและพุ่มทอง ขบวนธงชาติ และ ธงตราสัญลักษณ์ ขบวนตุง (ชุดพื้นเมือง) ขบวนรถเฉลิมพระเกียรติฯ รถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ และขบวนรำเทิดพระเกียรติ จาก 20 อำเภอ ในจังหวัดอุดรธานี จะนำของดีจากอำเภอต่าง ๆ มาโชว์ มาแสดง จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง กลุ่ม ลือเลื่องแหล่งธรรมะ กลุ่ม อารยธรรม 5000 ปี กลุ่ม ธานีผ้าหมี่ขิด และกลุ่ม เนรมิตทะเลบัวแดง


กิจกรรมประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด รับเฉพาะสาวงามชาวจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 330,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-27 พฤศจิกายน 2562 นี้ โดยกำหนดการ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดธิดาและเข้าร่วมขบวนแห่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 รอบคัดเลือกเหลือ 50 คน วันที่ 5 ธันวาคม 2562 รอบคัดเลือกเหลือ 20 คน และวันที่ 7 ธันวาคม 2562 รอบชิงชนะเลิศ กับรางวัลกว่า 330,000 บาท พร้อมรางวัลเกียรติยศ มงกุฎและสายสะพาย ดังนี้

 1. ชนะเลิศ ธิดาผ้าหมี่-ขิด 100,000 บาท พร้อมมงกุฎ
 2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 80,000 บาท
 3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 60,000 บาท
 4. ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน 30,000 บาท
 5. ขวัญใจมหาชน 30,000 บาท
 6. แต่งกายผ้าพื้นเมืองยอดเยี่ยม 30,000 บาท
 7. กิจกรรมแสดงศิลปะมวยไทย จัดตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 ชมฟรีทุกวัน โดยจะชกวันละ 10 คู่ และวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เป็นการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์จาก เอ็ม เอ็ก มวยไทย ณ เวทีมวยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
  กิจกรรมแข่งขันเพาะกาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ โดยวันที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 รับสมัครเวลา 08.30 – 16.30 น.และวันที่ 4 ธันวาคม 2562 รับสมัครเวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ชมรม เพาะกายจังหวัดอุดรธานี แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ เวทีกลาง งานทุ่งศรีเมือง ชิงเงิน รางวัลกว่า 192,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ประเภทการแข่งขันมีทั้งหมด 7 รุ่น ได้แก่
 8. ประเภทที่ 1 รุ่นเพาะกายชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
 9. ประเภทที่ 2 รุ่นเพาะกายชาย น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ขึ้นไป
 10. ประเภทที่ 3 รุ่นสปอร์ตฟิสิคชาย ส่วนสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร
 11. ประเภทที่ 4 รุ่นสอร์ตฟิสิคชาย ส่วนสูง 170 เซนติเมตร ขึ้นไป
 12. ประเภทที่ 5 รุ่นโมเดลฟิสิคหญิง (OPEN)
 13. ประเภทที่ 6 รุ่นสปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นไม่จำกัดส่วนสูง ไม่เคยได้รับตำแหน่ง 1-3 ทุกรุ่นมาก่อน (ภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี)
 14. ประเภทที่ 7 รุ่นอาวุโสชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดน้ำหนัก/ส่วนสูง
  กิจกรรมประกวดควายสวยงาม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 กำหนดการประกวด วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 3 ประเภทได้แก่ ประเภทควายทั่วไป ประเภทควายในพื้นที่ (ในเขตจังหวัดอุดรธานี) และประเภทควายแกรนด์แชมป์เปี้ยน (ไม่ใช้งบประมาณ)
  กิจกรรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ/กีฬาสาธิตตะกร้อลอดห่วง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2562 รวมเงินรางวัลกว่า 111,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกอบด้วยเภทการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่
 15. เซปัก-ตะกร้อ ชาย ประชาชนทั่วไปจังหวัดอุดรธานี
 16. เซปัก-ตะกร้อ ชาย อายุ 18 ปี จังหวัดอุดรธานี (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2543)
 17. เซปัก-ตะกร้อ หญิง อายุ 18 ปี จังหวัดอุดรธานี (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2543)
 18. เซปัก-ตะกร้อ ชาย อายุ 12 ปี จังหวัดอุดรธานี (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2549)
  การแข่งขันเดาะบอลเยาวชน รับสมัครวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 เริ่มแข่งขันขันวันที่ 2,3,4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนามแข่งขันเซปักตะกร้อภายในงานทุ่งศรีเมือง รวมรางวัลกว่า 20,800 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ซึ่งประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดาะรวมตามถนัด และประเภทเดาะเคลื่อนที่ โดยมีทั้งหมด 4 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด กองบิน 23 มทบ. 24 และ เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี 1. นิทรรศการมีชีวิต ได้แก่ การผลิตผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน -การแสดงของอำเภอต่างๆ เช่น การรำของภูไท วังสามหมอ -การประกวดส้มตำนานาชาติ
 19. เกษตร จัดในธีม ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน -นิทรรศการวันดินโลก -แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ -นิทรรศการการจัดการน้ำพร้อมเชื่อมโยงไปสู่การปลูกข้าวพันธุ์ดี -สาธิตการเลี้ยงหม่อน ไหม การสาวไหม -การนำปลาสวยงามมาจัดแสดง -การเลี้ยงไก่ไข่ -กิจกรรมการประกวดมันสำปะหลัง อ้อย พืชสวนครัว กล้วยน้ำว้า
 20. ชมรมอนุรักษ์ควายไทย -จัดแสดงควายสวยงาม ควายเผือก ควายแคระ -กิจกรรมป้อนหญ้า ขี่ควาย -การประกวดควายสวยงาม
 21. ประชารัฐจังหวัด -ตลาดประชารัฐ -นิทรรศการมีชีวิต -ขบวนร้องเพลงของเยาวชน -การแสดงของแต่ละชุมชน
 22. วัฒนธรรม -การจัดสินค้าทางวัฒนธรรม 20 อำเภอ -การแสดงนิทรรศการของชุมชน เช่น การสาธิตการเขียนไหบ้านเชียง -การแสดงเฉลิมพระเกียรติ -การแสดงหมอลำย้อนยุควันละ 2 คู่
 23. พลังงาน จัดในธีม มีพลังงาน มีความสุข -จัดแวดงรถโมบายโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ -เตาปิ้งย่าง เตาเผาข้าวหลาม โซล่าเซลล์ -ปั๊มน้ำแบบเคลื่อนที่
 24. สาธารณสุข -จัดนิทรรศการเเพทย์แผนไทย
 25. เรือนจำ -ผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง
 26. คุมประพฤติ -นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า เหรียญโปรยทาน บู๊ท To Be Number One
 27. องค์การบริหารส่วนจังหวัด -จำหน่ายสินค้าของคนพิการ -สาธิตงานฝีมือ เช่น การทำตะกร้า -เมนูไข่ใส่ใจสุขภาพ -การแสดงความสามารถของคนพิการ
 28. พานิชย์จังหวัด-จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกบิตคลับ ได้แก่ อาหาร ผ้า
 29. กระทรวงศึกษาธิการ -การแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  ขบวนสิงโตมังกรทองของศาลปู-ย่าอุดรธานี กิจกรรมไหว้ศาลเจ้าปู่ย่า-เชิดสิงโต ในกิจกรรมงานทุ่งศรีเมือง ประกอบด้วยกิจกรรม การเชิดมังกร สิงโต หล่อโก้ว เอ็งกอ
  การออกร้านมัจฉากาชาด การแสดงของส่วนราชการ สถานศึกษา ภาครัฐและประชาชน ประกอบด้วย การแสดงโขนชุดใหญ่ วงดนตรีจากโรงเรียนชื่อดัง ฟ้อนรำจากสถานศึกษาต่าง ๆ ตลอด 12 วัน 12 คืน
  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง งานประจำทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00-19.00 น. พิธีเปิดงาน ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 19.00-19.15 น. การแสดง ระบำบ้านเชียง ของชมรมครูนาฏศิลป์ 19.15 – 21.00 น. การแสดงโขน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 21.00 – 23.00 น. การแสดงดนตรีลูกทุ่งของ ตชด.
  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 19.00-19.30 น. การแสดงของชมรมไทยพวนอำเภอบ้านผือ 19.30-20.00 น. การแสดงของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง “ลีลานาคินทร์คำชะโนด” 20.00-21.00 น. การแสดงโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วงดนตรีลูกทุ่ง 21.00-23.00 น. การแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 19.00-19:30 น. การแสดงของ ไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน 19.30 -20:30 น. การแสดงของอำเภอประจักษ์ศิลปาคม “วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านอุ่มจาน” 20.30-21.00 น. การแสดงของภูไทอำเภอศรีธาตุ 21.00-23.00 น. การแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ของโรงเรียน ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 19.00-24.00 น. การประกวดเพาะกาย
  วันที่ 5 ธันวาคม

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน