FacebookTwitterLine26 พฤศจิกาย…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineเมื่อวันพุธ…

FacebookTwitterLineวันที่ 25 พ…

FacebookTwitterLineวันพุธที่ 2…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 25 พ…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLine นายบร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำทุกภาคส่วน จัดระเบียบป้าย สายไฟ สายสื่อสาร

    วันพุธที่ 13 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหารือแผนปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสาร การรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดระเกะระกะ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานีโดยมี ผจก.กฟภ.จ.อุดรธานี , ท้องถิ่นจังหวัด, นทน.อุดรธานี , ประชาสัมพันธ์จังหวัด , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , ผู้แทนบริษัทสายสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม

     จากนั้นในช่วงบ่าย ทุกหน่วยได้ร่วมบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสาร ป้ายโฆษณา ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีทัศนียภาพที่สวยงามน่ามอง ตามมาตรการ Udon Go Clean ของ ผวจ.อด. บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี นอกจากนี้มีแผนดำเนินการในอีก 20 เส้นทางให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

         ……….

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

ส.ปชส.อุดรธานี

แอดมิน คู่แผ่นดิน