FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันจันทร์ที…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 0…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 8 ส….

FacebookTwitterLineเวลา 15.20 …

FacebookTwitterLineวันที่ 8 ส….

FacebookTwitterLineในวันพุธที่…

พ่อเมืองอุดรธานี ลั่นฆ้องเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี นายอิทธิพนธ์   ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานลอยกระทงในครั้งนี้  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ  ร่วมใจ  ความสมัครสมานสามัคคี  ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป    ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้  ได้มีการจัดนิทรรศการการจัดกระทงสวยงาม ของชุมชนทั้ง 4 เขต  การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน   และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  จากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 4 เขต   การแสดงศิลปวัฒนธรรมกระบี่กระบอง จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี  ในครั้งมี นายวันชัย  จันทร์พร , นายปราโมทย์ธัญญพืช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี , พล.ต.ต.นันทชาติ   ศุภมงคล  ผบก.ภ.จว.อุดรธานี  สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  พร้อมแขกผู้มีเกียรติ  และคณะกรรมการจัดงาน รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง จำนวนมาก

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน