FacebookTwitterLine26 พฤศจิกาย…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineเมื่อวันพุธ…

FacebookTwitterLineวันที่ 25 พ…

FacebookTwitterLineวันพุธที่ 2…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 25 พ…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLine นายบร…

พ่อเมืองอุดรธานี ลั่นฆ้องเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี นายอิทธิพนธ์   ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานลอยกระทงในครั้งนี้  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ  ร่วมใจ  ความสมัครสมานสามัคคี  ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป    ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้  ได้มีการจัดนิทรรศการการจัดกระทงสวยงาม ของชุมชนทั้ง 4 เขต  การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน   และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  จากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 4 เขต   การแสดงศิลปวัฒนธรรมกระบี่กระบอง จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี  ในครั้งมี นายวันชัย  จันทร์พร , นายปราโมทย์ธัญญพืช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี , พล.ต.ต.นันทชาติ   ศุภมงคล  ผบก.ภ.จว.อุดรธานี  สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  พร้อมแขกผู้มีเกียรติ  และคณะกรรมการจัดงาน รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง จำนวนมาก

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน