FacebookTwitterLine23 กุมภาพัน…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 20 ก…

FacebookTwitterLineบ่ายวันนี้(…

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้น.เจรจารับซื้อยาเส้น

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้น.ในเขตพื้นที่ อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า จำนวนกว่า 1,000 คน ได้ทยอยมาเดินทางมาร่วมรับฟังและสังเกตการณ์การเจรจาระหว่างตัวแทนกรมสรรพสามิตกับตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเกษตรกรมีการชุมนุมปิดถนนบริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก เพื่อกดดันให้กรมสามิตทำตามข้อเรียกร้องรวม 3 ข้อ โดยจี้ให้กรมสรรพสามิตจัดหาบริษัทหรือผู้ประกอบการมารับซื้อยาเส้นที่เหลืออีกราว 50% หลังจากสำรวจทางผู้ประกอบการในพื้นที่มีกำลังรับซื้อได้เพียง 50%ของผลผลิตทั้งหมด และให้ซื้อในราคาเป็นธรรมโดยเฉลี่ยย้อยหลังไป 3 ปี และให้รับซื้อยาเส้นทุกเกรด กระทั่งทางตัวแทนคณะเจรจากับม็อบ จนได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าคณะตัวแทนจากกรมสรรพสามิต นัดลงพื้นที่เจรจากับตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้นของวันนี้ ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยบรรยากาศม็อบกลุ่มเกษตรกร ต่างพากันปักหลักชุมนุมพร้อมชูป้ายโจมตีถึงการปรับภาษียาเส้น 2000% เป็นการทำลายวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นเพชรบูรณ์ พร้อมให้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  ต่อมานายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต  ได้เชิญตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เข้าประชุมหารือ โดนายยุพราช บัวอินทร์ แกนนำกล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรผู้ปลูกยาสูบในจังหวัดเพชรบูรณ์ราว 4,000 ครัวเรือน ผลผลิตราว 10 ล้านกิโลกรัม ขณะที่ผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้น เรียกร้องให้กลับมาใช้กฎกระทรวงเดิม หรือลดภาษีลง แม้จะไม่เก็บภาษีจากเกษตรกรก็จริง แต่ระบบการปลูกยาเส้น ผูกพันกับเกษตรกรทุกส่วน เมื่อขึ้นภาษี 2000% ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับซื้อได้ จึงส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยตรง ขณะเดียวกันยังรับซื้อเพียง 50% ซึ่งในเพชรบูรณ์มีผู้ประกอบการราว 30 ราย รับซื้อได้เพียง 3 แสนกว่ากิโลกรัมเท่านั้น

 โดยผลการประชุมหารือ  ที่ประชุมมีมติให้ร่างหนังสือด่วนและลงนามร่วมกัน ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรพสามิต  โดยยื่นข้อเรียกร้องไห้กรมสรรพสามิตแก้ไขคือ  แก้ไขลดอัตราภาษียาเส้นจากเดิม 0.10 บาทต่อกรัม เป็น 0.025 บาทต่อกรัมโดยไม่มีเงื่อนไขปริมาณการผลิต/จำหน่าย และหากมีขั้นปรับภาษีขึ้นในอนาคตขอให้แจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป  ซึ่งหากได้รับการแก้ไขภาษีดังกล่าวแล้วผู้กอบการ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นยืนยันจะรับซื้อยาเส้นทุกประเภทจากผู้เพาะปลูกยาเส้นด้ายตามเดิม  โดยด้านรองอธิบดีกรมสรรพสามิต  ก็ได้รับเรื่องและนำปัญหาไปดำเนินการโดยเร็วที่สุด (เนื้อหาข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์)

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน