FacebookTwitterLine26 พฤศจิกาย…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineเมื่อวันพุธ…

FacebookTwitterLineวันที่ 25 พ…

FacebookTwitterLineวันพุธที่ 2…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 25 พ…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLine นายบร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการค้าไทย – เวียดนามและนานาชาติ Thailand – Vietnam International Trading Expand Conference 2019 ( TVITEC )

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

      นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการค้าไทย – เวียดนามและนานาชาติ Thailand – Vietnam International Trading Expand Conference 2019 ( TVITEC ) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการสินค้า ส่งเสริมการค้าพร้อมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ สมาคมนักธุรกิจเวียดนามทั่วโลก สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์พร้อมความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2562

    โดยมี นายโห่ อา เหล่ง (Haน A Lenh) รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติเวียดนาม นายเหวียนก๊วก เกือง (Nguyen Quoc Cuong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นายเหวียน หาย บั่ง เอกอัครราชทูตวียดนามประจำประเทศไทย ประธานสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราช ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธี

ณ ศูนย์ประชุมวีที แหนมเนือง คอมมูนิตี้ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน