FacebookTwitterLine23 กุมภาพัน…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 20 ก…

FacebookTwitterLineบ่ายวันนี้(…

โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 44 คน

  เช้าของวันศุกร์ที่   27  กันยายน  2562  ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอุดรธานี  ได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน  9 รูป  โดยได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่าน “พระราชสารโกศล”   (วงศ์ไทย สุภวํโส) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) และเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์  มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแสดงรับฟังพระธรรมเทศนา    จากนั้นมีการแสดงรำเชิญขวัญ  พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ นายแพทย์วิเชียร  รุ่งธิติธรรม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  มอบโล่แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ   นายแพทย์วีระศักดิ์  คุณากรศิริ   ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ  กล่าวแสดงความรู้สึก  และเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยปีนี้โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช 2562มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน  44 คน

แอดมิน คู่แผ่นดิน