FacebookTwitterLine23 กุมภาพัน…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLineวันพฤหัสบดี…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 20 ก…

FacebookTwitterLineบ่ายวันนี้(…

ครบรอบ 22 ปีวันคล้ายวันสถาปนาอำเภอพิบูลย์รักษ์

วันที่ 26 กันยายน 2526 ณ   บริเวณวัดพระแท่น   ตำบลบ้านแดง และที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ นายณัฐเดช  มุลาลี  นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ถวายสักการะ หลวงปู่พิบูลย์ ภายในพระเจดีย์  วัดพระแท่น โดยมีพิธีถวายพานดอกไม้สดสักการะหลวงปู่พิบูลย์

นายณัฐเดช  มุลาลี  นายอำเภอพิบูลย์รักษ์  กล่าวสำนึกในพระคุณและถวายคำสักการะหลวงปู่พิบูลย์ พร้อมพิธีรำสักการะหลวงปู่พิบูลย์โดยชมรม อสม.อำเภอพิบูลย์รักษ์จำนวน 22 คน ร่วมรำบวงสรวง โดยมีพระครูมัญจาภิรักษ์   อนุโมทนา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เสร็จพิธี  พระครูมัญจาภิรักษ์   อนุโมทนา  มอบเหรียญหลวงปู่พิบูลย์ ให้เป็นที่ระลึกกับทุกท่านที่มาร่วมงาน หลังจากนั้น  ณ  ลานที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ นายณัฐเดช  มุลาลี  นายอำเภอพิบูลย์รักษ์  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสักการะ พระมิ่งเมืองพิบูลย์รักษ์ พร้อมด้วยถวายมาลัยกร พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่กัว รัชกาลที่ 5  ณ  ลานอำเภอพิบูลย์รักษ์    เวลา 11.00 น ถวายเพลพระสงฆ์จำนวน  10  รูป ที่ ห้องประชุมมันจะปลั๊ก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ โดยมีนายณัฐเดช  มุลาลี  นายอำเภอพิบูลย์รักษ์  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้า หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวพิบูลย์รักษ์ร่วมงานโดยพร้อมเพียง

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน