FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLine เมื่อ…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 1…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLine18 กรกฎาคม …

FacebookTwitterLineวันที่ 16 ก…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

ขอเชิญเที่ยวชมงาน “งานอุ่นไอรัก

ขอเชิญเที่ยวชมงาน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายนำแห่งรัตนโกสินทร์” พบกับความพิเศษการจำลอง 7 คลอง 2 สะพาน ซึ่งมีความสำคัญและสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผ่านพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ มาร่วมสัมผัสบรรยากาศชื่นฉ่ำแห่งสายน้ำ และวิถีชีวิตแบบไทยในอดีต ใน”งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

เล่น-2:28

การตั้งค่ามุมมองเพิ่มเติมเปิดในแท็บใหม่เปิดเสียงรับชม 56,223 ครั้งอุ่นไอรัก คลายความหนาว

แอดมิน คู่แผ่นดิน