FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineพระครูโกศลส…

FacebookTwitterLineจังหวัดเพชร…

FacebookTwitterLineวันที่ 13 ต…

FacebookTwitterLineวันนี้(13 ต…

FacebookTwitterLineข่าวประชาสั…

FacebookTwitterLine11 ตุลาคม25…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine  เช้าวันที…

FacebookTwitterLineนายชวรงค์ ล…

ขอเชิญเที่ยวชมงาน “งานอุ่นไอรัก

ขอเชิญเที่ยวชมงาน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายนำแห่งรัตนโกสินทร์” พบกับความพิเศษการจำลอง 7 คลอง 2 สะพาน ซึ่งมีความสำคัญและสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผ่านพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ มาร่วมสัมผัสบรรยากาศชื่นฉ่ำแห่งสายน้ำ และวิถีชีวิตแบบไทยในอดีต ใน”งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

เล่น-2:28

การตั้งค่ามุมมองเพิ่มเติมเปิดในแท็บใหม่เปิดเสียงรับชม 56,223 ครั้งอุ่นไอรัก คลายความหนาว

แอดมิน คู่แผ่นดิน