FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLine &nbsp…

FacebookTwitterLine เมื่อ…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 1…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineผู้สื่อข่าว…

FacebookTwitterLine18 กรกฎาคม …

FacebookTwitterLineวันที่ 16 ก…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

คุณเป็น “นักคิด” หรือ “นักทำ” M.I.S.S.CONSULT ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

#ปฏิทินข่าว คุณเป็น “นักคิด” หรือ “นักทำ” M.I.S.S.CONSULT ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก มีความยินดีนำเสนอโปรแกรมการเรียนรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อการพัฒนา กับหลักสูตร W.O.R.K. COMMUNICATION 1 วันเต็ม พร้อมการทำแบบประเมินทางจิตวิทยา สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองเพื่อการพัฒนา เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละคน พร้อมทั้งการสร้างเสน่ห์ผู้ทำงานด้วยหลักจิตวิทยาเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นการเรียนทฤษฎีพร้อมกิจกรรมเวิร์คช้อปปฏิบัติจริงเหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิทสำรองที่นั่งและรายละเอียดโปรแกรมดูเพิ่มเติมได้ที่ email: member@missconsult.com โทร 02 258 4966 / 4977

แอดมิน คู่แผ่นดิน