FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันจันทร์ที…

FacebookTwitterLineเมื่อเวลา 0…

FacebookTwitterLineเมื่อวันที่…

FacebookTwitterLineวันที่ 8 ส….

FacebookTwitterLineเวลา 15.20 …

FacebookTwitterLineวันที่ 8 ส….

FacebookTwitterLineในวันพุธที่…

ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจเชิญชวนชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมในห้วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ตั้งสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและชาวกัมพูชาได้ชื่อว่า เทวดาเล่นเดิน หรือเทวดาเดินดิน นายอรรคพล   อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒิ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวบ้านไพรพัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้มาร่วมกันทำบุญในห้วงพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีนี้  มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย                        พิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีบรรพชาอุปสมทบหมู่เข้าพรรษา ณ อุโบสถวัดไพรพัฒนา   โดยมี พันเอกจิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3  กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายบุญชู บุดดาห์ อดีตวัฒนธรรม อ.ภูสิงห์ นายบุญมี เสนคราม กำนัน                                         ต.ไพรพัฒนา ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน  คณะอาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา มาร่วมพิธีจำนวนมาก

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา   กล่าวว่า  หลวงปู่สรวงมีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จึงมีบรรดาลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปพากันมากราบไหว้และทำบุญที่วัดไพรพัฒนาเป็นจำนวนมาก    ซึ่งในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้  ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์หลวงปู่สรวงจะพากันมากราบไหว้หลวงปู่สรวงซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของตนเอง และพากันขอพรจากหลวงปู่สรวง  ส่วนมากแล้วมักจะได้รับพรตามที่ขอเอาไว้ทุกคน  อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรมที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ หรือที่วัดใกล้บ้านในห้วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  ขณะเดียวกันที่มณฑปหลวงปู่สรวง ภายในวัดไพรพัฒนา  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโลงแก้วที่มีสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวงบรรจุอยู่  ปรากฏว่าได้มีบรรดาพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศพากันหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้และลอดใต้สรีระสังขารของหลวงปู่สรวง  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อขอให้อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สรวงให้ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีงามให้พ้นไปจากตนเองและครอบครัวอีกด้วย/////////

ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

แอดมิน คู่แผ่นดิน